צהרוני  ליטלגי'ם – ביטול השתתפות בצהרון/קייטנה

ניתן לבטל רישום שבועיים לפני תחילת/סוף החודש

למידע נוסף:
ליאת עזרא -050-3333421  //  ויקי עזרא-050-9667722
מייל : litalgym770@gmail.com  //  משרד-050-9102770